Rijles vanaf 16 jaar

Op 1 november 2011 is begonnen met het project 2toDrive en mag je in Nederland vanaf 16 jaar beginnen met je rijlessen voor de auto. Ben je 16 jaar dan mag je theorie-examen doen, het theorie-certificaat is 1½ jaar geldig dus je hebt voldoende tijd om je voor te bereiden voor het auto-examen. Ben je 16½ jaar dan begin je met de praktijk rijlessen en zodra je 17 jaar bent mag je ook het praktijkexamen doen.

Wordt het praktijkexamen met succes hebt afgerond dan mag je tot je 18de verjaardag autorijden onder begeleiding van een coach. Ouders, groot-ouders, ooms, tantes, bijna iedereen mag en kan coach worden, maar wel met een maximum van 5.

Voordat je gaat afrijden kun je de begeleiderspas aanvragen op de website van 2toDrive Daar vind je alle informatie voor de aanvraag en wat je begeleiders moeten doen zodat ook hun naam op de pas komt te staan. Op deze pas komt jou naam en de namen van de coaches te staan, zonder deze begeleiderspas kun je het rijbewijs niet aanvragen bij het gemeentehuis!

2todrive rijles vanaf 16 jaar

De Coach

De coach is geen rij-instructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jonge, beginnende bestuurder, heeft inmiddels zijn rijbewijs behaald en moet dus in staat zijn om zelfstandig te rijden. Uit onderzoek is gebleken dat alleen de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft. Jongeren blijven alerter rijden en juist daardoor leren zij het eerste jaar onder begeleiding nog heel veel extra door de ervaringskilometers, waarmee ze veiliger alleen de weg op gaan als ze 18 jaar zijn.

Aan coaches worden een aantal eisen gesteld:

  • Een coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B).
  • Hij moet ook minimaal 27 jaar oud zijn.
  • In het verleden mag hij geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad.
  • Tevens mag hij geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.
  • Er mogen geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid zijn geweest.
  • Tijdens het begeleiden mag hij niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen zijn.
  • Uiteraard moet hij een geldig rijbewijs kunnen tonen.

(bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Ook coaches moeten zich aanmelden, alle informatie daarover vind je ook op de website van 2toDrive