Nieuwsberichten

Blijf ook op de hoogte van nieuws uit de rijschool wereld !

ADHD en ADD bij rijexamen


Veel mensen die de Gezondheidsverklaring van het CBR invullen, melden onterecht dat zij ADHD of ADD hebben. Het CBR ziet een stijging van 30 procent sinds het moment dat bestuurders zelf hun verklaring moeten indienen. Het gaat in dit geval om mensen die inmiddels over ADHD of ADD heen zijn gegroeid. Het CBR heeft daarom het advies voor dit onderdeel aangepast.


Lees verder


Wachttijd afgebroken examens


Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen te maken met een langere wachttijd. Vanaf 29 oktober kunnen zij pas na 6 weken herexamen doen bij het CBR, om de rijvaardigheid op peil te brengen. Voor andere gezakte kandidaten blijft de verplichte wachttijd 2 weken...


Lees verder


Hotspot vragen


Het theorie-examen blijft continu in ontwikkeling. Vanaf januari 2018 komen onze theoriekandidaten twee nieuwe vraagvormen tegen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. Het gaat hierbij om de hotspotvraag en de single-sleepvraag........


Lees verder


Drive!


Voor een effectieve rijopleiding is het belangrijk dat de rijinstructeur en de leerling gedeelde inzichten hebben over de actuele stand van zaken van de rijopleiding en de resterende verbeterpunten. De bekende Rijopleiding In Stappen is daarbij een prima basis, maar het kan (nog) beter. Precies dát biedt de DRIVE! methode die VekaBest op de markt brengt.......


Lees verder


Gezondheidsverklaring CBR


Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zelf een gezondheidsverklaring indienen bij het CBR. Zonder deze verklaring kan het examen niet aangevraagd worden. Voorheen werd de gezondheidsverklaring nog "Eigen Verklaring" genoemd......


Lees verder


Zware motor-examen wordt verlaagd naar 21 jaar !


De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs behaalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).....


Lees verder


Oefenen met theorie app's !


Theorie examens blijven natuurlijk een belangrijk onderwerp bij het halen van je rijbewijs. Er zijn diverse mogelijkheden om te leren en te oefenen.


Lees verder


Bladeren door theorie-examen !


Vanaf 1 juli 2017 kunnen kandidaten van het theorie-examen auto, motor en bromfiets door het examen bladeren en examenvragen markeren. Daarnaast is er geen antwoordtijd per vraag ingesteld. Kandidaten kunnen dus zelf de examentijd indelen en een gemarkeerde vraag op een later moment tijdens het examen nog eens bekijken. Het examenonderdeel ‘Gevaarherkenning’ in het theorie-examen voor de auto krijgt deze opties niet. Aan de inhoud van de theorie-examens verandert er niets. De blader- en markeermogelijkheid in het examen is al getest en kandidaten zijn er heel tevreden over. Het slagingspercentage is met 2% licht gestegen.


Lees verder


Klaverblad Hoevelaken !


Inmiddels zijn er alweer lange tijd nieuwe plannen voor knooppunt Hoevelaken. Het huidige klaverblad kan de hoeveelheid verkeer niet naar behoren verwerken. Regelmatig staan er file's op beide snelwegen die gebruikmaken van dit knooppunt (de A1 en de A28). De 4e foto...


Lees verder


Dat is pech, praatpaal weg !


Vanaf juli 2017 begint Rijkswaterstaat met het verwijderen van 3300 praatpalen langs de snelwegen. De verachting is dat de overheid hiermee enkele miljoenen gaat besparen. De praatpalen zijn overbodig geworden nu vrijwel iedereen over een mobiele telefoon beschikt. Daarnaast krijgen steeds mee auto's een noodknop in de auto waarmee bij pech om hulp gevraagd kan worden. In sommige gevallen schakelt het systeem van de auto zelf hulpverleners in....


Lees verder


Mobiel op de fiets!


Toch wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets? Minister Schultz van verkeer zei een jaar geleden dat ze geen wetgeving ging maken voor het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets omdat handhaving lastig is. Nu overweegt ze toch om wetgeving te maken zodat het verboden is om te appen en te bellen op te telefoon......


Lees verder


Speed-pedelec vanaf 1 juli in het theorie-examen !


Vanaf 1 januari 2017 vallen speed-pedelecs (ook bekend als high speed e-bikes) onder de regels voor bromfietsen. Dat betekent dat je met een rijbewijs voor de bromfiets ook een speed-pedelec mag besturen. Het examen doe je nog steeds op een bromfiets.....


Lees verder


Theorie in 2017 !


Kandidaten gaan vanaf 1 januari 2017 een deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets op een nieuwe manier maken. Bij het nieuwe vraagtype slepen kandidaten het antwoord slepen naar een plaats in een afbeelding (zie plaatje). Hierbij is minder tekst nodig en dat is prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen........


Lees verder