Gezondheidsverklaring CBR

Gezondheidsverklaring CBR !

5-10-2017

Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zelf een gezondheidsverklaring indienen bij het CBR. Zonder deze verklaring kan het examen niet aangevraagd worden. Voorheen werd de gezondheidsverklaring nog "Eigen Verklaring" genoemd. De kosten van deze gezondheidsverklaring zijn in 2017 € 33,80.

Omdat wij, als full-service rijschool, graag alles voor onze leerlingen regelen, en op het juiste moment in orde willen hebben, werden deze kosten via de rijschool voldaan bij het CBR, als onderdeel van het examengeld. Ook werd de gezondheidsverklaring via ons bij het CBR ingediend, nadat de leerling deze bij ons had ingevuld.
Deze service kunnen we nu niet meer verlenen voor onze leerlingen. Iedereen kan terecht op de website mijn.cbr.nl en moet daar zelf de gezondheidsverklaring in vullen en betalen!

Vooruitlopend hierop hebben wij reeds in augustus onze prijzen aangepast voor het examengeld en met € 33,80 verlaagd.

Motivering CBR

De motivering van het CBR is als volgt: "Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk."

Daar heeft het CBR natuurlijk helemaal gelijk in. Toch blijven wij actief betrokken bij het invullen van de gezondheidsverklaring. Niet omdat we graag alles van je willen weten, maar soms is bezoek aan een medisch specialist nodig of een rijtest. Om geen vertraging in het reserveringsproces op te lopen, is het belangrijk dat de gezondheidsverklaring bijtijds wordt ingevuld.

gezondheidsverklaring