Speed-pedelec

Speed Pedelec !

6-12-2016

Vanaf 1 januari 2017 vallen speed-pedelecs (ook bekend als high speed e-bikes) onder de regels voor bromfietsen. Dat betekent dat je met een rijbewijs voor de bromfiets ook een speed-pedelec mag besturen. Het examen doe je nog steeds op een bromfiets. Om de aspirant-weggebruikers hierop voor te bereiden, neemt het CBR vragen over deze voertuigen op in het theorie-examen.

Het gaat hierbij niet alleen om vragen in het theorie-examen AM. Andere weggebruikers kunnen namelijk ook geconfronteerd worden met de speed-pedelec. Dus kunnen er ook in het A- en B-theorie-examen, in onderwerp J – ‘Risico’s in verband met aanwezigheid en gedrag ander verkeer’ – vragen komen over speed-pedelecs.

Daarnaast geldt voor speed-pedelecs die in al in gebruik genomen zijn als snorfiets (blauwe kentekenplaat) een overgangsregeling tot 1 juli 2017. Zij moeten in die overgangsperiode worden voorzien van een gele kentekenplaat. Met oog op het bovenstaande zal het CBR de nieuwe vragen pas opnemen in de theorie-examens vanaf 1 juli 2017.

speed pedelec