Rijles vanaf 16½ jaar

Sinds 1 november 2011 mag je in Nederland vanaf 16½ jaar beginnen met je rijlessen voor de auto. Vanaf 16 jaar kun je al je theorie-examen doen, het theorie-certificaat is 1½ jaar geldig. Zodra je 17 jaar bent mag je ook het praktijkexamen doen.

Wordt het praktijkexamen met succes hebt afgerond dan mag je tot je 18de verjaardag autorijden onder begeleiding van een coach. Ouders, groot-ouders, ooms, tantes, bijna iedereen mag en kan coach worden, maar wel maximaal 5.

Voordat je gaat afrijden kun je al de begeleiderspas aanvragen. Op de website 2toDrive vind je alle informatie voor de aanvraag van een begeleiderspas. Op deze pas komt jou naam en de namen van de coaches te staan. Zonder deze begeleiderspas kun je je rijbewijs niet aanvragen bij het gemeentehuis!

2todrive rijles vanaf 16,5 jaar

De Coach

De coach is geen rijinstructeur, hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jonge, beginnende bestuurder,  heeft inmiddels zijn rijbewijs behaald. Uit onderzoek is gebleken dat alleen de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft. Jongeren blijven alerter rijden en juist daardoor leren zij het eerste jaar onder begeleiding nog heel veel door de ervaringskilometers.

Aan coaches worden een aantal eisen gesteld:

  • Een coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B).
  • Hij moet ook minimaal 27 jaar oud zijn.
  • In het verleden mag hij geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad.
  • Tevens mag hij geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.
  • Er mogen geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid zijn geweest.
  • Tijdens het begeleiden mag hij niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen zijn.
  • Uiteraard moet hij een geldig rijbewijs kunnen tonen.

(bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Ook coaches moeten zich aanmelden, alle informatie daarover vind je ook op de website van 2toDrive